Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: słabnąć

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. tracić siłę omdlewać, cherlać, ledwo trzymać się na nogach, podupadać na siłach, opadać z sił, męczyć się, mdleć,
  2. np. o bólu zainteresowaniu zmniejszać się, stępiać się, wątleć, pomniejszać się, maleć, niknąć, mizernieć, tępieć, zniżkować, gasnąć/ginąć/niknąć w oczach, uciszać się, cienieć, jałowieć, zanikać, uspokajać się, przygasać, kurczyć się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...