Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: sędzia

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozjemca, interwent, mediator, hist. referendarz, pośrednik w sporze, juror, hist. inkwizytor, arbiter,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...