Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: rzeźwość

Wszystkie 25 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rześkość, żywość, raźność, skoczność, dynamika, duch, wigor, witalizm, rączość, witalność, lekkość, energiczność, dziarskość, ochoczość, żywotność, żwawość, werwa, energia, dynamizm, prężność, ikra, temperament, dynamiczność,
  2. przen. np. o powietrzu rześkość, świeżość,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...