Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: rysować

Wszystkie 33 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. kreślić, smarować, mazać, bazgrolić, gryzmolić, skrobać, bazgrać, szkicować, wykreślać,
  2. robić rysy zarysowywać, drapać, zadrapywać, obdrapywać, skrobać, haratać, kaleczyć, rżnąć,
  3. dawać wyraz czemuś przedstawiać, portretować, obrazować, pokazywać, ilustrować, nakreślać, ukazywać, przybliżać, prezentować, oddawać, odzwierciedlać, opisywać, malować, przelewać/rzucać coś na papier, charakteryzować, odmalowywać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...