Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: rozwinąć się

Wszystkie 60 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. odwinąć się, rozłożyć się, rozkręcić się, odkręcić się, wyprostować się, rozprostować się,
  2. o człowieku urosnąć, spoważnieć, wyrobić się, opierzyć się, wyewoluować, zmężnieć, zmienić się na korzyść/na lepsze, wyrosnąć, wydorośleć, wyszlachetnieć, poczynić postępy, dojrzeć, przetrzeć się,
  3. nabrać rozmachu rozrosnąć się, spotężnieć, nabrać kolorów/rumieńców/werwy, rozwielmożnić się, rozpowszechnić się, ożywić się, przyrosnąć, powstać, zwiększyć się, rozmnożyć się, wzrosnąć, okrzepnąć, zaktywizować się, umocnić się, wypłynąć na szerokie wody, urosnąć w potęgę, urosnąć (jak grzyby po deszczu), powiększyć się, rozprzestrzenić się, upowszechnić się, przybrać na sile/znaczeniu, wyjść/wyzwolić się z powijaków,
  4. np. o kwiatach roślinach rozchylić się, rozrodzić się, rozgałęzić się, rozewrzeć się, odemknąć się, rozmnożyć się, rozplenić się, rozrosnąć się, rozkrzewić się, otworzyć się,
  5. np. o ataku rozpocząć się, zerwać się, zacząć się, wszcząć się, zawiązać się,
  6. np. o akcji filmu wypadkach potoczyć się, rozegrać się, przebiec, odbyć się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...