Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: rozwiązanie

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. zadania wynik, odpowiedź,
  2. sposób załatwienia czegoś recepta, metoda, droga, środek, sposób, wyjście, rozstrzygnięcie,
  3. poród, narodziny, † a. podn powicie, urodzenie, wydanie na świat, urodziny,
  4. np. spółki likwidacja,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...