Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: roztrząsać

Wszystkie 38 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot.np. siano przetrząsać, rozrzucać, przerzucać, rozsiewać, rozsypywać, sypać, wzruszać,
  2. poddawać analizie rozpatrywać, debatować, dokonywać analizy, penetrować, bić się/łamać się z myślami, wałkować, maglować, studiować, przemyśliwać, nicować, wgryzać się, omawiać, przetrawiać, naradzać się, obgadywać, brać coś pod lupę, spekulować, wentylować, zgłębiać, wgłębiać się, wdrążyć się, traktować, wchodzić/ wdawać się w szczegóły, rozwałkowywać, konferować, rozkładać coś na czynniki pierwsze, badać, prześwietlać, analizować, rozważać, † deliberować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...