Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim rozstrzygać

Poznaj jak inaczej można określić słowo rozstrzygać. Znaleziono 16 wyrazów bliskoznacznych do słowa rozstrzygać.

  1. podejmować decyzję decydować, †podn. a. stanowić, rozgrywać, orzekać, rozwiązywać, rozsądzać, wyrokować, rozporządzać, osądzać, postanawiać, przedsiębrać, uzgadniać,
  2. odgrywać zasadniczą rolę przesądzać, zaważać, przemagać, przeważać,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej rozstrzygać

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...