Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: rozpatrywać

Wszystkie 21 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. analizować, przetrawiać, bić się/łamać się z myślami, penetrować, wglądać, prześwietlać, omawiać, wchodzić/wdawać się w szczegóły, traktować, rozkładać coś na czynniki pierwsze, zgłębiać, roztrząsać, badać, ważyć, studiować, wentylować, brać coś pod lupę, dokonywać analizy, wgryzać się, przemyśliwać, rozważać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...