Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: rozmydlić się

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozmyć się, rozpłynąć się, zamazać się, zniknąć, zdematerializować się, rozmazać się, roztopić się, rozejść się, stopnieć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...