Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: rozmyć się

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozpłynąć się, roztopić się, rozwiać się, zamazać się, rozmazać się, rozmydlić się, stopnieć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...