Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: rozmijać się

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. mijać się, wymijać się, omijać się,
  2. przen. wykluczać się, kłócić się, nie pasować, odbiegać, stać w sprzeczności, odstawać, być w niezgodzie, wyłączać się, różnić się, kolidować, nie zgadzać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...