Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: rozdrabniać

Wszystkie 27 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozdrabiać, rozkuwać, rozkruszać, miksować, ucierać, utłukiwać, tłuc (na miazgę), sproszkowywać, trzeć, ścierać, przemielać, miażdżyć, ćwiartować, proszkować, rozbijać, kawałkować, skruszać, siekać, szatkować, mleć, rozmiażdżać, rozkawałkowywać, siec, kruszyć, drobić, roztłukiwać, atomizować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...