Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: rozbudowa

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. domu nadbudowa, dobudowa, nadbudówka, dobudówka, przeróbka, przebudowa,
  2. np. organizacji powiększenie, rozrost, rozszerzenie, rozwój, rozwinięcie, poszerzenie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...