Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: reorientować

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zmieniać, przestawiać, przebudowywać, przekształcać, przeobrażać, transformować, przeistaczać, przestrajać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...