Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: referować

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. relacjonować, zaznajamiać, prezentować, streszczać, zdawać sprawę, przedstawiać, tłumaczyć, omawiać, opowiadać, dzielić się wrażeniami, przybliżać, składać relację,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...