Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: redukować się

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. ograniczać się, ulegać redukcji, topnieć, maleć, obniżać się, iść w dół, zmniejszać się, schodzić, pomniejszać się, zwężać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...