Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pyskacz

Wszystkie 25 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. krzykacz, posp. chamidło, pieniacz, impetyk, hucpiarz, warchoł, posp. zakapior, posp. cholernik, krzykała, rozrabiaka, choleryk, † paliwoda, posp. chamuś, awanturnik, szczekacz, posp. chamisko, impertynent, rozrabiacz, piekielnik, arogant, † gorączka, furiat, † gwałtownik, zadziora, posp. cham,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...