Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przyuważyć

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. zauważyć, dojrzeć, odnotować, schwycić, zaobserwować, zoczyć, uchwycić, zobaczyć, wypatrzyć, wychwycić, dostrzec, spostrzec, zarejestrować, wychwytać, odnaleźć wzrokiem, ujrzeć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...