Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przystępność

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. tekstu, komunikatywność, zrozumiałość, wykładu klarowność, czytelność, łatwość, jasność, lekkość, przejrzystość, prostota,
  2. łatwość w obejściu dostępność, otwartość, bezpośredniość, prostolinijność, naturalność, komunikatywność, bezpretensjonalność,
  3. o cenie umiarkowanie, skromność, symboliczność,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...