Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przyschły

Wszystkie 21 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przeschły, podsuszony, obeschnięty, zeschnięty, podeschły, podeschnięty, obeschły, wysuszony, zeschły, suchy, wyschnięty, przeschnięty,
  2. przen. np. emocje waśnie zapomniany, dawny, zdezaktualizowany, przedwczorajszy, wygasły, nieaktualny, przebrzmiały, ostygły, wczorajszy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...