Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przyhaczyć

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. powiesić, popowieszać, uwiesić, zawiesić, pozawieszać, ponawieszać, powieszać, przywiesić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...