Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przygasnąć

Wszystkie 45 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. o ogniu zgasnąć, zagasnąć, dogasnąć,
  2. przen. np. o gwiazdach ściemnieć, pogrążyć się w mroku, pociemnieć, wyblednąć, wyblaknąć, poblaknąć, przyćmić się, poblednąć, zblaknąć, posinieć, stracić blask, zmierzchnąć (się), poczernieć, zblednąć, sczernieć,
  3. przen. np. o emocjach zniknąć, zamrzeć, ustać, przeminąć, dobiec końca/do końca, ostygnąć, przesilić się, przekwitnąć, przebrzmieć, ustąpić, rozsypać się, zmarnieć, przyschnąć, zaniknąć, skończyć się,
  4. przen. o człowieku zobojętnieć, opuścić/spuścić/zwiesić nos na kwintę, załamać się, posmutnieć, zasmucić się, zachmurzyć się, sposępnieć, popaść w depresję/przygnębienie, pomarkotnieć, skwaśnieć, zgorzknieć, podłamać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...