Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przetoczyć się

Wszystkie 6 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przejechać, przeciągnąć, przesunąć się, przemieścić się, przewalić się, przejść,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...