Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przestronnie

Wszystkie 5 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. obszernie, szeroko, luźno, swobodnie, na wyrost,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...