Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przestrajać

Wszystkie 6 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. muz. nastrajać,
  2. przen.np. poglądy przekształcać, zmieniać, przemieniać, przeobrażać, przeistaczać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...