Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przestawiać

Wszystkie 21 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zmieniać ustawienie przesuwać, ruszać, odwracać kolejność, przenosić, translokować, zamieniać miejscami, przekładać, przemieszczać,
  2. pot.np. działalność przekształcać, przekonstruowywać, przebudowywać, przeprojektowywać, odmieniać, przekomponowywać, przeistaczać, adaptować, przemieniać, reorganizować, zmieniać, przemeblowywać, przeobrażać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...