Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim przesądzać

Poznaj jak inaczej można określić słowo przesądzać. Znaleziono 8 wyrazów bliskoznacznych do słowa przesądzać.

  1. osądzać z góry rozstrzygać, decydować, stanowić, wyrokować, orzekać,
  2. mieć decydujący wpływ zaważać, rzutować, przeważać,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej przesądzać

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...