Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przeprowadzić

Wszystkie 29 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zaprowadzić, doprowadzić, odstawić, dostarczyć, odeskortować, przywieść, podn. powieść, podprowadzić,
  2. np. plan wykonać, wcielić coś w czyn/w życie, ziścić, zmaterializować, urzeczywistnić, dokonać, urealnić, spełnić, zrealizować, wprowadzić,
  3. np. wodociąg drogę doprowadzić, ułożyć, puścić, położyć, założyć, przyłączyć, zainstalować, przeciągnąć, zamontować,
  4. np. lokatorów przenieść, przesiedlić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...