Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przemilczać

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pomijać coś milczeniem zatajać, taić, utajniać, † chować/kryć coś pod korcem/korzec,
  2. ignorować, mieć coś w dużym/głębokim poważaniu, posp. chromolić, puszczać coś mimo uszu, lekceważyć, nie zważać na coś, mieć coś w nosie, nie dbać o coś, nic sobie z czegoś nie robić, posp. olewać, bagatelizować, nie zwracać na coś uwagi, posp. mieć coś (głęboko) gdzieś,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...