Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przemijać

Wszystkie 18 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. mijać, płynąć, dobiegać końca, lecieć, gasnąć, ucichać, rozwiewać się, kończyć się, chylić się/mieć się ku końcowi, uciekać, przycichać, walić się, przygasać, ustępować, przebrzmiewać, upływać, ustawać, przechodzić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...