Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przemielać

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. mleć, rozdrabniać, kruszyć, ścierać, sproszkowywać, proszkować, trzeć, rozkruszać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...