Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przekształcenie

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przemiana, transfiguracja, przebudowa, transformacja, transmutacja, przekonstruowanie, metamorfoza, ewolucja, przeprojektowanie, restrukturyzacja, reorientacja, zmodyfikowanie, zamiana, przeistoczenie, restrukturalizacja, modyfikacja, reorganizacja, konwersja, przeobrażenie, przemeblowanie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...