Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przekształcać

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przeistaczać, przeprojektowywać, przerabiać, przeobrażać, przemeblowywać, odmieniać, przeorywać, reorganizować, parafrazować, rewaloryzować, przemieniać, adaptować, przeformowywać, przetwarzać, przestrajać, przekomponowywać, transponować, przekonstruowywać, przedzierzgać, zmieniać, przestawiać, przeradzać, przebudowywać, rewolucjonizować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...