Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przekonać

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. namówić, wyperswadować, nakłonić, wpłynąć na kogoś, przemówić komuś do rozsądku/rozumu, ugadać, zachęcić, podmówić, trafić komuś do przekonania, urobić, skłonić, nakręcić, zaagitować, pchnąć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...