Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przekłamany

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nieścisły, mylący, nieprecyzyjny, mylny, wypaczony, niedokładny, kłamliwy, nieprawdziwy, fałszywy, przeinaczony, przekręcony, błędny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...