Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przejmować

Wszystkie 33 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. brać (w posiadanie/w swoje ręce), dostawać/otrzymywać   w spadku, dostawać/obejmować w dziedzictwie, sukcedować, przyjmować, dziedziczyć,
  2. np. coś cudzego przechwytywać, wydzierać, zdobywać panowanie, zatrzymywać, odbierać, posp. kłaść rękę/łapę na czymś, zagarniać, brać, zajmować, zabierać,
  3. brać coś/kogoś za wzór zapożyczać, brać przykład z czegoś/kogoś, kopiować, papugować, recypować, naśladować, wzorować się na czymś/kimś, przyswajać sobie,
  4. wywierać na kimś wrażenie poruszać, wprawiać w osłupienie, wstrząsać, wzruszać, chwytać kogoś za duszę/serce, przyciągać czyjąś uwagę, przyciągać/przykuwać czyjś wzrok, elektryzować, emocjonować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...