Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przejściowy

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. chwilowy, prowizoryczny, improwizowany, okresowy, doraźny, nietrwały, czasowy, niedługi, krótkotrwały, tymczasowy, niestały,
  2. np. okres pośredni, tranzytowy,
  3. np. pokój przechodni, amfiladowy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...