Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przedstawiać

Wszystkie 50 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. prezentować, manifestować, poznawać, uświadamiać, przybliżać, ujawniać, demonstrować, zaznajamiać, przedkładać, serwować, wskazywać, zapoznawać, okazywać, roztaczać, pokazywać, referować, † objawiać, dawać do obejrzenia,
  2. obrazować, uobecniać, odzwierciedlać, oddawać, unaoczniać, odtwarzać, nakreślać, uzmysławiać, wyrażać, odmalowywać, wyobrażać, kreślić, malować, opisywać, ukazywać, ilustrować, rysować, portretować,
  3. np. wniosek proponować, wysuwać, wystawiać, wychodzić/występować z czymś, zgłaszać, wytaczać, przedkładać, postulować,
  4. kreować rolę wystawiać, wcielić się w kogoś, odtwarzać, odgrywać, wygrywać, grać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...