Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przedpotopowy

Wszystkie 33 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot.żart. stary, wczorajszy, przedwczorajszy, nieaktualny, pachnący naftaliną, niewspółczesny, podn. sędziwy, muzealny, przeżytkowy, z innej epoki, archaiczny, dawny, anachroniczny, przebrzmiały, antyczny, wiekowy, starożytny, nienowoczesny, zabytkowy, przeżyty, staroświecki, retro, niemodny, średniowieczny, niedzisiejszy, przestarzały, kopalny, starodawny, staromodny, zdezaktualizowany, zacofany, starej daty, nadszarpnięty zębem czasu,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...