Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przedkładać

Wszystkie 31 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. woleć, optować za czymś/kimś, stawiać coś/ kogoś wyżej, być zwolennikiem czegoś/kogoś, dawać/przyznawać czemuś/komuś pierwszeństwo, ciążyć/grawitować/ skłaniać się ku czemuś, † inklinować, preferować, cenić coś/kogoś bardziej,
  2. np. sprawozdanie prezentować, wysuwać, pokazywać, przedstawiać, demonstrować, stawiać, występować z czymś, roztaczać, proponować,
  3. np. swoje stanowisko wykładać, uzasadniać, ukazywać, wykazywać, objaśniać, wyłuszczać, eksplikować, referować, przekonywać, postulować, wyjaśniać, klarować, tłumaczyć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...