Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przeczyć

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nie akceptować zaprzeczać, podważać, poddawać coś krytyce, zadawać czemuś/komuś kłam, kwestionować, przeciwstawiać się, sprzeciwiać się, polemizować, odrzucać, stawiać coś pod znakiem zapytania, nie zgadzać się, podawać coś w wątpliwość, odmawiać komuś racji, oponować, nie uznawać, negować, zgłaszać sprzeciw,
  2. nie pasować wykluczać się, być w niezgodzie, wyłączać się, kłócić się, stać w sprzeczności, kolidować, rozmijać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...