Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przeciwstawiać się

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. sprzeciwiać się, iść z kimś na udry, kontrargumentować, oponować, oprotestowywać, protestować, walczyć, jeżyć się, wzdragać się, stawiać opór/weto, kontrować, nie zgadzać się z czymś/kimś, wyrażać sprzeciw, buntować się, płynąć pod prąd, kontestować, opierać się, wnosić protest, wierzgać, szumieć, stawiać się (kantem), wzbraniać się, burzyć się, występować z protestem,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...