Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przełomowość

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. doniosłość, epokowość, krytyczność, rewolucyjność, ranga, ważność, ważkość, istotność, historyczność, znaczenie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...