Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: przeć

Wszystkie 42 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. posuwać się pchać, przypierać, popychać, napierać, nacierać, naciskać, cisnąć, † następować,
  2. przen.usilnie o coś zabiegać nalegać, dopominać się, napominać, popędzać, gonić, przypilać, suszyć/zawracać komuś głowę, † orędować, nastawać, nakłaniać, naglić, ponaglać, przynaglać, † gwałtować, domagać się, upierać się przy żądaniu, upominać, forsować, wywierać na kogoś nacisk/presję, przeforsowywać, pilić, żądać, posp. wypruwać komuś flaki, wiercić komuś dziurę w brzuchu,
  3. przen.dodawać komuś zapału pobudzać, inspirować, podniecać, stymulować, zagrzewać, zachęcać, skłaniać, dynamizować, aktywizować, popychać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...