Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: proszkować

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. sproszkowywać, rozdrabniać, ucierać, rozdrabiać, ścierać, kruszyć, drobić, trzeć, tłuc, mleć, przemielać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...