Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: prawidłowość

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. poprawność, stosowność, słuszność, odpowiedniość, nieomylność, adekwatność, nienaganność, optymalność, regularność, gramatyczność, celność, właściwość, trafność, bezbłędność,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...