Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pozasklepiać się

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. o ranie zasklepić się, pozrastać się, zbliznowacieć, zagoić się, zarosnąć (się), zabliźnić się, pozarastać,
  2. zamknąć się w sobie zasklepić się, wyizolować się, odizolować się, odosobnić się, odseparować się, pozaszywać się, zaszyć się (w kąt),

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...