Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pozanikać

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zaniknąć, zniknąć, zgasnąć, zginać, przebrzmieć, powymierać, poumierać, zmarnieć, zamrzeć, obumrzeć, pomarnieć, przekwitnąć, wymrzeć, wygasnąć, pomrzeć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...