Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim pozamykać

Poznaj jak inaczej można określić słowo pozamykać. Znaleziono 53 wyrazów bliskoznacznych do słowa pozamykać.

  1. np. drzwi zamknąć (na cztery/wszystkie spusty), zasunąć, † zawrzeć, przymknąć, zaryglować, zatrzasnąć, przekręcić klucz, domknąć,
  2. np. drogi pozastawiać, zastawić, zablokować, poodcinać, pozagradzać, zagrodzić, zatarasować, odciąć, zamknąć, zabarykadować,
  3. pot.np. krany pozakręcać, powyłączać, zakręcić, zamknąć, wyłączyć,
  4. np. firmy polikwidować, zamknąć, porozwiązywać, zawiesić, pozawieszać, zwinąć, skasować, rozwiązać, pozwijać, pokasować, zlikwidować,
  5. pot.np. przestępców powsadzać, aresztować, uwięzić, wsadzić, posłać kogoś za kratki, wsadzić kogoś do ciupy, zamknąć, wpakować kogoś do mamra, osadzić kogoś w areszcie, zapuszkować, zapudłować, † pojmać, internować, zaaresztować, pozbawić kogoś wolności, przymknąć, przyskrzynić, zwinąć, zatrzymać,

Dodaj stronę Synonim.ORG do pulpitu w 3 krokach

Ta strona wykorzystuje nowoczesne możliwości internetowe, aby zapewnić Tobie wrażenia podobne do dedykowanej aplikacji mobilnej. Wykonaj 3 kroki i ciesz się wygodą korzystania ze słownika synonimów języka polskiego na swoim telefonie.

Krok 1

Kliknij w dymek który jest na samym dole ekranu

krok 1

Krok 2

Kliknij w przycisk "Dodaj" aby zatwierdzić

krok 2

Krok 3

Od tego momentu masz dostęp do Synonim.ORG z pulpitu

krok 3

Podziel się z innymi użytkownikami bazą synonimów

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...